Сред всички необичайни признаци, които характеризират критичните дни, за много от най-страшните са интермитентни